ఇప్పటికే సైన్ అప్ చేసారా?

మాతో సంతకం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు!

ఈ వేసవి మాకు NCS లో వచ్చిన మీరు ఆనందంగా ఉన్నాము, మరియు మేము మీరు చూసిన ఎదురు చూస్తున్నానని.

మీరు ఇప్పటికే మాతో సంతకం చేసినట్లయితే, మీరు ఈ పేజీలో అవసరమైన అన్ని ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని మీరు కనుగొనగలరు, మీరు ఎల్లప్పుడూ మాకు రింగ్ ఇవ్వలేరు ఉంటే 0114 2999 210.

ముఖ్యమైన పత్రాలు

స్వాగతం వేసవి ప్యాక్ వేసవి

వేవ్
దశ 9 - జూలై నుండి జూలై 9 వరకు
దశ 2 - 8th జూలై నుండి 12 జులై
దశ 3A - 15 జూలై నుండి 19 జులై
దశ 3B - 22 జూలై నుండి జూలై వరకు

వేవ్
దశ 1 - 15th జూలై నుండి 19 జులై
దశ 2 - 22 జూలై నుండి జూలై వరకు
దశ 3 - 29th జూలై నుండి 2 ఆగష్టు
దశ 3b - ఆగష్టు నుండి ఆగష్టు 9 వ ఆగష్టు

వేవ్
దశ 1 - 29th జూలై నుండి 2 ఆగష్టు
దశ 2 - ఆగష్టు నుండి ఆగష్టు 9 వరకు ఆగష్టు
దశ 9 - ఆగష్టు 9 ఆగష్టు ఆగష్టు
దశ 3b - ఆగష్టు నుండి ఆగష్టు 9 ఆగష్టు

వేవ్
దశ 1 - ఆగష్టు నుండి ఆగష్టు 9 వరకు ఆగష్టు
దశ 2 - ఆగష్టు నుండి ఆగష్టు 9 వరకు ఆగష్టు
దశ 9 - ఆగష్టు నుండి ఆగష్టు 9 ఆగష్టు
దశ 3b - ఆగష్టు నుండి ఆగష్టు 9 వ ఆగష్టు

ఎలిమెంట్ సొసైటీ
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!